OŚWIADCZENIE O DOSTĘPNOŚCI DO PARASOLE SHOP

Środki wspierające dostępność
Parasole Shop podejmuje następujące działania w celu zapewnienia dostępności:
 • Uwzględnia dostępność jako część swojej misji.
 • Uwzględnia dostępność w naszych wewnętrznych zasadach.
​Stan zgodności
Content Web Accessibility Wytyczne (WCAG) określa wymagania dla projektantów i programistów w celu poprawy dostępności dla osób niepełnosprawnych. Definiuje trzy poziomy zgodności:
Poziom A, Poziom AA i Poziom AAA.
Czekamy na Twoją opinię na temat dostępności
Daj nam znać, jeśli napotkasz bariery dostępności:
 • Telefon: +48 793 444 876
 • E-mail: gooha@parasole.sklep
 • Adres odwiedzającego: os. B. Śmiałego 2E
 • Adres pocztowy: 60-682 Poznań
Kompatybilność z przeglądarkami i technologiami pomocniczymi
Parasole Shop został zaprojektowany tak, aby był kompatybilny z następującymi technologiami pomocniczymi:
 • Komputer z dostępem do Internetu.
 • Dostęp do elektronicznej.
 • Przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji 8 wyższych, Firefox - 20 lub wyższa, Google Chrome - wersja 26 lub wyższa, Opera - wersja 11. lub wyższa Dowolna wersja wersji64.
 • Włączenie w internetowej technologii Cookies oraz Javascript.
 • Minimalna rozdzielczość dla aplikacji: 800x600, zalecana wysoka wydajność 1024x768
  lub wyższa.
Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny
z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
Specyfikacja techniczna
Dostępność Parasole Shop opiera się na następujących technologiach do pracy z konkretną kombinacją przeglądarki internetowej i wszelkich technologii pomocniczych lub wtyczek zainstalowanych na Twoim komputerze:
 • HTML
 • JavaScript
Technologie te opierają się na zgodności z używanymi standardami dostępności.
Ograniczenia i alternatywy
Pomimo dołożenia wszelkich starań, aby zapewnić dostępność Parasole Shop, mogą występować pewne ograniczenia. Poniżej znajduje się opis znanych ograniczeń i potencjalnych rozwiązań. Skontaktuj się z nami, jeśli zauważysz problem niewymieniony poniżej.
Znane ograniczenia Parasole Shop:
 • Przesłane obrazy mogą nie mieć alternatywnych tekstów. Naprawiamy problemy niezwłocznie po wskazaniu ograniczenia.
Podejście do oceny
Sklep Parasole Shop ocenił dostępność na zasadzie samooceny.
To oświadczenie zostało utworzone w dniu 2 czerwca 2021.