POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO PARASOLE SHOP

1. Polityka Prywatności sklepu internetowego www.parasole.shop /zwanego dalej „Sklepem Internetowym”/ określa zasady przetwarzania danych osobowych, jakie pozyskiwane są za jego pośrednictwem.

2. Administratorem danych i właścicielem sklepu internetowego jest Gooha Parasole Małgorzata Piątek
Os. B Śmiałego 2 lok. E, 60–682 Poznań NIP 7780112467, Regon: 004807231 zwany dalej Gooha Parasole.

3. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady /UE/ 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanych RODO. Polityka Prywatności jest zgodna Polityką w Europejskim Obszarze Gospodarczym ( EOG ) oraz w Wielkiej Brytanii.

4. Sklep Internetowy szanuje prawo do prywatności i dba o bezpieczeństwo powierzonych danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji /SSL/. Dane osobowe są traktowane jako poufne
i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

Jakie dane zbieramy:

Otrzymujemy, zbieramy i przechowujemy wszelkie informacje, które wprowadzasz
na naszej stronie internetowej lub przekazujesz nam w jakikolwiek inny sposób.
Ponadto zbieramy: adres protokołu internetowego (IP) używany do łączenia komputera z Internetem: Zaloguj się; adres e-mail; hasło; informacje o komputerze i połączeniu oraz historię zakupów. Zbieramy również dane osobowe (w tym imię
i nazwisko, adres e-mail, hasło); szczegóły płatności (w tym informacje o karcie kredytowej), komentarze, opinie, recenzje produktów, rekomendacje i profil osobisty.

 

Jak zbieramy informacje:

Kiedy przeprowadzasz transakcję na naszej stronie internetowej, w ramach tego procesu zbieramy dane osobowe,
które nam przekazujesz, takie jak imię i nazwisko, adres i adres e-mail. Twoje dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie z konkretnych powodów wymienionych powyżej.

 

Cele zbieranych danych nieosobowych i osobowych:

  1. Zapewnienie i obsługiwanie Usługi;

  2. Zapewnienie naszym Użytkownikom bieżącej pomocy i wsparcia technicznego;

  3. Aby móc kontaktować się z naszymi Odwiedzającymi i Użytkownikami za pomocą ogólnych lub spersonalizowanych powiadomień dotyczących usług i wiadomości promocyjnych;

  4. Aby tworzyć zagregowane dane statystyczne i inne zagregowane i/lub wywnioskowane informacje nieosobowe,
    które my lub nasi partnerzy biznesowi możemy wykorzystać do świadczenia i ulepszania naszych odpowiednich usług; 

  5. Aby przestrzegać wszelkich obowiązujących przepisów i regulacji.

Rodzaj przetwarzanych danych

1. Dane zbierane automatycznie.

Podczas Twojej wizyty na naszym Sklepie Internetowym, zbierane są dane dotyczące wizyty np. Twój adres IP, rodzaj przeglądarki, nazwa systemu operacyjnego, klikane linki itp. Służą one dla celów statystycznych i poprawiania funkcjonalności.

2. W naszym Sklepie Internetowym są zbierane dane w celu:

a. rejestracji konta i zalogowania. Rejestracja jest dobrowolna. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy
o świadczenie usługi Konta /art. 6 ust. 1 lit. b RODO/

b. realizacji umowy sprzedaży. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy sprzedaży /art. 6 ust. 1 lit. b RODO/

I. Dane podawane podczas rejestracji konta:

a. adres e-mail

b. nick, login /który będzie używany do logowania/

c. hasło, ustalane indywidualnie

II. Dane podawane podczas składania zamówienia:

a. imię, nazwisko,

b. dane adresowe: ulica i numer domu/ mieszkania, kod pocztowy i miejscowość

c. numer telefonu

d. adres e-mail

W przypadku Przedsiębiorcy prosimy o podanie danych firmy i numeru NIP.
 

Wykorzystanie Twoich danych osobowych

1. Dane zbierane automatycznie o każdym użytkowniku, w tym dane nawigacyjne, mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników na naszej stronie internetowej
i służą poprawie funkcjonalności usług świadczonych drogą elektroniczną. Podstawę prawną stanowi uzasadniony interes /art. 6 ust. 1 lit. f RODO/.

2. Dane zbierane podczas rejestracji będą wykorzystane wyłącznie do umożliwienia Tobie zalogowania się do naszego systemu.

3. Dane zbierane podczas składania zamówienia są wymagane i wykorzystywane
w celu realizacji zamówienia oraz wystawienia faktury VAT.

4. Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy Tobą, a naszym serwisem
będą wykorzystane wyłącznie w celu odpowiedzi na Twoje zapytanie.


Przechowywanie danych osobowych:

Nasza firma jest hostowana na platformie Wix.com. Wix.com udostępnia nam platformę internetową, która pozwala nam sprzedawać Ci nasze produkty i usługi. Twoje dane mogą być przechowywane za pośrednictwem magazynu danych Wix.com, baz danych i ogólnych aplikacji Wix.com. Przechowują Twoje dane na bezpiecznych serwerach za zaporą ogniową. 

Wszystkie bramki płatności bezpośrednich oferowane przez Wix.com i używane przez naszą firmę są zgodne ze standardami określonymi przez PCI-DSS zarządzanymi przez Radę Standardów Bezpieczeństwa PCI, która jest wspólnym wysiłkiem marek takich jak Visa, MasterCard, American Express i Discover. Wymagania PCI-DSS pomagają zapewnić bezpieczne przetwarzanie informacji o kartach kredytowych przez nasz sklep i jego dostawców usług.

 

Jak komunikujemy się z odwiedzającymi naszą witrynę:

Możemy skontaktować się z Tobą, aby powiadomić Cię w sprawie Twojego konta, rozwiązać problemy z Twoim kontem, rozwiązać spór, pobrać należne opłaty lub należne pieniądze, zbadać Twoje opinie za pomocą ankiet lub kwestionariuszy, wysłać aktualizacje dotyczące naszej firmy lub jako w inny sposób konieczne do skontaktowania się z Tobą w celu wyegzekwowania naszej Umowy użytkownika, obowiązujących przepisów krajowych oraz wszelkich umów, które możemy mieć
z Tobą. W tych celach możemy kontaktować się z Tobą za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu, wiadomości tekstowych i poczty.

Udostępnianie Twoich danych osobowych

1. W przypadku kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych, Twoje dane mogą zostać udostępnione pracownikom Inspektoratu zgodnie z ustawą
o ochronie danych osobowych.

2. Będą udostępniane innym podmiotom, o ile będzie to konieczne do wykonania umowy.

3. W zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, dane osobowe Klienta przekazywane są dostawcom usług hostingu, usług księgowych, z których korzysta sklep internetowy. Dostawcy podlegają poleceniom Gooha Parasole lub samodzielnie ustalają swoje cele i sposoby przetwarzania danych.

4. Dane osobowe podawane podczas składania zamówienia, przetwarzają dostawcy wyłącznie upoważnieni przez nas,
z którymi ściśle współpracujemy, w szczególności podmioty dostarczające zamówione produkty firmy kurierskie.

Również dostawcy, którzy nie działają wyłącznie na polecenie i samodzielnie ustalają cele oraz sposoby wykorzystywania danych osobowych. Dotyczy to podmiotów świadczących usługi bankowe oraz usługi płatności elektronicznych.

5. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.

6. W przypadku naruszenia prawa lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa, możemy udostępnić Twoje dane organom wymiaru sprawiedliwości.

7. Na żądanie Gooha Parasole udostępni dane osobowe uprawnionym organom państwowym, w szczególności jednostkom organizacyjnym Prokuratury, Policji, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

8. Google Analytics

Niniejsza witryna internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. /“Google”/. Google Analytics używa “cookies” i „identyfikatorów mobilnych”, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu,
w jaki użytkownicy z niej korzystają.
Informacje generowane przez cookie i identyfikatory mobilne na temat korzystania
z witryny przez użytkownika /włącznie z jego adresem IP/ będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych.

Witryna stosuje politykę Google w zakresie zgody użytkownika z UE.
Zapoznaj się z informacjami na stronie:

https://policies.google.com/technologies/partner-sites
 

Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych
i korzystaniem z Internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub
w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączyła adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu.

9. Nie udostępniamy danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym
na podstawie właściwych przepisów prawa.

 

Prawo do usunięcia i zmiany danych osobowych

1. W każdej chwili korzystania ze strony masz wgląd i prawo zmiany lub usunięcia wszystkich danych osobowych,
które pozostawiłeś podczas korzystania ze strony
ze skutkiem natychmiastowym.

2. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.

3. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: gooha@parasole.shop

Prawo dostępu do danych

Klient ma prawo do dostępu do swoich danych i uzyskania ich kopi.

Prawo do sprostowania danych

Klient ma prawo do niezwłocznego sprostowania nieprawidłowych, niekompletnych danych.

Jeśli nie chcesz, abyśmy dalej przetwarzali Twoje dane, skontaktuj się z nami pod adresem gooha@parasole.shop
lub wyślij nam wiadomość na adres: Gooha Parasole Małgorzata Piątek; os. B. Śmiałego 2 E; 60 - 682 Poznań.

 

Zabezpieczenie Twoich danych

Twoje dane przechowywane są w bazie danych, która jest zabezpieczona przed wglądem osób trzecich.

Jak długo przechowujemy Twoje dane

Twoje dane osobowe przechowujemy przez czas obowiązywania umowy, a także po jej zakończeniu dla celów realizowania obowiązków nałożonych przez prawo,
a w szczególności:

a. podatkowych, rachunkowych i archiwizacyjnych

b. realizacji roszczeń związanych z wykonywaniem umowy

maksymalnie przez okres 6 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.
 

Linki do innych stron

Strona www.parasole.shop może zawierać linki innych stron, które są poza jej kontrolą.

Nie może ponosić odpowiedzialności za naruszanie integralności, ani za treści tych stron. Linki są zamieszczane w celu ułatwienia odnalezienia szerszej informacji związanej z konkretnym produktem czy dziedziną.
 

Wykorzystanie ciasteczek /cookies/ i identyfikatorów mobilnych

Cookies, czyli „ciasteczka” i "identyfikatory mobilne", to niewielkie pliki tekstowe,
które serwisy internetowe instalują na urządzeniach używanych
do surfowania po Internecie. Zapisane cookies po późniejszym odczytaniu
z urządzenia klienta umożliwiają prawidłowe funkcjonowanie stron www, personalizowanie wyświetlanych treści, logowanie, wybór języka itp.

Serwis wykorzystuje dwa typy plików cookies i identyfikatorów mobilnych:

a. sesyjne

Są przechowywane na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies i identyfikatorów mobilnych sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Twojego urządzenia,

b. trwałe

Są przechowywane na Twoim urządzeniu i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia
nie powoduje ich usunięcia. Mechanizm cookies i identyfikatorów mobilnych trwałych
nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Twojego urządzenia.

Więcej o sposobie funkcjonowania plików cookies i identyfikatorów mobilnych można dowiedzieć się np. na stronie http://pl.wikipedia.org/wiki/Cookies.

W naszym serwisie własne i zewnętrzne ciasteczka i identyfikatory mobilne służą do:

a. przechowywania informacji o użytkowniku wymagane podczas rejestracji, logowania, wysyłania zamówienia, wysyłania zapytania przez formularz kontaktowy, korzystania z serwisu jako osoba zalogowana, wyboru wersji językowej /własne/

b. celów statystycznych - Google Analytics /zewnętrzne, administrator cookies
i identyfikatorów mobilnych: Google Inc z siedzibą w USA/

c. prezentowania reklam dostosowanych do Twoich preferencji z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy - Google AdSense i Merchant Center /zewnętrzne, administrator: Google Inc z siedzibą w USA/

d. wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych - plus.google.com /zewnętrzne, administrator : Google Inc z siedzibą w USA/ oraz Facebook.com /zewnętrzne, administrator: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii/.
 

Możesz udzielić bądź odmówić udzielenia zgody na wykorzystywanie plików cookies poprzez zmianę ustawienia swojej przeglądarki.

Wyłączenie wykorzystywania plików cookies lub identyfikatorów mobilnych może spowodować, że część funkcjonalności serwisu nie będzie działać poprawnie
lub przestanie działać.

 

Rodzaje plików cookie w Sklepie internetowym

1. Niezbędne pliki cookie

Te pliki cookie umożliwiają działanie podstawowych funkcji, takich jak zabezpieczenia, weryfikacja tożsamości
i zarządzanie siecią. Tych plików cookie nie można wyłączyć.

2. Marketingowe pliki cookie

Nasi partnerzy zbierają dane i używają plików cookie do personalizacji reklam
i mierzenia ich skuteczności.

3. Funkcjonalne pliki cookie

Te pliki cookie zbierają dane w celu zapamiętania indywidualnych wyborów użytkowników i zapewnienia im lepszych
oraz bardziej spersonalizowanych doświadczeń.

4. Analityczne pliki cookie

Nasi partnerzy Google Analytics zbierają dane i używają plików cookie do analizy i mierzenia skuteczności reklam.

Tu sprawdzisz jak Google zbiera i wykorzystuje dane:

https://policies.google.com/technologies/partner-sites


Z wyjątkiem niezbędnych plików cookie, możesz włączyć lub wyłączyć pozostałe.
 

Informacje o sposobach obsługi plików „cookies” i identyfikatorów mobilnych dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.

Jak zarządzać plikami cookies w popularnych przeglądarkach?

Mozilla Firefox:http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
Internet Explorer:http://support.microsoft.com/kb/278835/pl
Google Chrome:http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
Safari:http://safari.helpmax.net/pl/oszczedzanie-czasu/blokowanie-zawartosci/
Opera:http://help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany powyższej polityki prywatności i opublikowania nowej.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej polityki prywatności w dowolnym momencie, dlatego prosimy o częste jej przeglądanie. Zmiany i wyjaśnienia wejdą w życie natychmiast po ich zamieszczeniu na stronie. Jeśli wprowadzimy istotne zmiany w niniejszej polityce, powiadomimy Cię tutaj, że została ona zaktualizowana, abyś wiedział, jakie informacje zbieramy, w jaki sposób je wykorzystujemy oraz w jakich okolicznościach, jeśli w ogóle, wykorzystujemy i/lub ujawniamy to.